Zakaj 30km/h

Omejitev hitrosti na 30km/h rešuje življenja. Vse od tedaj, ko je prvo malo nemško mesto Buxtehude pilotno uvedlo omejitev davnega l. 1983. Vsepovosod, kjer so bile cone 30kmh kasneje uvedene, so rešile veliko življenj, koliko ne bomo nikoli izvedeli. Tudi število hudih poškodb se je občutno znižalo

Omejitev na 30km/h v naseljih močno izboljša kakovost zraka, kar, glede na to, da se zniža koncentracija strupenih plinov in drugih sestavin v ozračju, močno pripsea k boljšemu zdravju prebivalstva.

Omejitev hitrosti na 30km/h je pomemben korak v zaustavljanju podnebnih sprememb, saj manjša hitrost pomeni manj emisij CO2 . Ne nazadnje omogoča bolj tekoč promet, z manj prekinitvami in nepotrebnim pospeševanjem, javni promet in kolesarji veliko pridobijo. Vse to pripomore k manjši prometni gneči, manjšemu osnesnaževanju, ter znižanju emisij toplogrednih plinov. Še posebej je pomebno znaten prihranek pri gorivu, kar posledično pomeni manjšo odvisnost EU od uvoza naftnih derivatov.

Omejitev hitrosti na 30kmh zniža hrup za kar 40% (3dbA),!

Bolj umirejena kultura vožnje vzpodbudi proizvajalce motornih vozi k tehnološkim izboljšavam motorjev na notranje izgorevanje.

Kaj je naš cilj?
30 km/h (20mph) mora postati prioriteta v vseh urbanih predelih po Evropi Moral bi postati splošna, 50kmh pa izjema. O teh izjemah naj odločajo lokalne skupnosti same.

 

Prebivalci EU bodo veliko pridobili., še posebej, otroci, starejši in gibalno ovirani. Še posebej oni, ki živijo vzdolž prometnic.

Do sedaj je bil za proglasitev cestnega odseka z omejitvijo hitrosti na 30km/h potreben zahteven biokratski postopek, veliko voznikov omejitve hitrosti niti ni spoštovalo. Mesta so tako prisiljena veliko investirati v arhitektonske in druge rešitve zmanjševanja hitrosti. Splošna omejitev na 30kmh bi celoten postopek močno poenostavila in pocenila.

Ne nazadnje bi se občutno znižali eksterni stroški transpota, kakovost življenja pa povečala.

Preberite si tudi:

prometna varnost otrok